Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Apie biblioteką

Mokyklos biblioteka – bendruomenės informacijos centras, galimybė turiningai praleisti laisvalaikį, gilinti žinias, susirasti informaciją.

Biblioteka siekia patenkinti bendruomenės narių skaitymo poreikius aprūpindama tiek grožine, tiek metodine literatūra. Bibliotekos fondas kryptingai komplektuojamas. Nuolat atnaujinamas vadovėlių fondas, mokiniai aprūpinami naujausia mokomąja literatūra.

Bibliotekoje yra sudarytos sąlygos mokytojų ir mokinių savarankiškam darbui, įrengtos trys kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos informacijos paieškai, apdorojimui, projektų rengimui.
Biblioteka ir toliau tęs pagrindinę misiją – skatins bendruomenę skaityti. Toliau kaupiamas metodinės literatūros fondas, skirtas pedagogų tobulinimuisi.

KASDIENINĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS BIBLIOTEKOS LANKYTOJAMS:
• pagalba mokiniams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti;
• informacijos paieška pagal mokytojų bei mokinių užklausas, pasitelkiant turimus informacijos šaltinius;
• informavimas apie naujai gautus leidinius;
• rekomenduojamų mokiniams skaityti knygų sąrašų sudarymas;
• mokinių konsultavimas kaip naudotis visais galimais informacijos šaltiniais.

BIBLIOTEKOS DARBO GRAFIKAS