Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
      pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
      kitos švietimo veiklos rūšys:
             pradinis ugdymas, kodas 85.20;
             sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
             kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
             kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
             švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
       kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
       nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.