Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Pradžia

Mokyklos ryšiai

Mokykla bendradarbiauja su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centru, Šiaulių r. vaikų teisių apsaugos tarnyba, Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru, Šiaulių rajono sveikatos apsaugos tarnyba, Šiaulių r. PK Kuršėnų policijos nuovada, Kuršėnų miesto seniūnija, Kuršėnų miesto švietimo įstaigomis, VĮ Kuršėnų miškų urėdija, Kuršėnų vaikų globos namais, Šiaulių universitetu, Šiaulių m. Salduvės pagrindine mokykla ir kitomis institucijomis.

Peržiūros: 2362

Tradicijos

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

 

Mūsų mokykla – kultūrinis Daugėlių mikrorajono centras. Mokykloje vyksta kultūros ir sporto renginiai, kuriuose dalyvauja ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir tėvai, seneliai, mikrorajono gyventojai.

Rudenį visą mokyklos bendruomenę suburia Rugsėjo 1-osios šventė bei spalvinga ir kasmet kitokia Mokytojo diena. Lapkritis mokykloje tradiciškai skelbiamas tolerancijos ir saugumo mėnesiu: originaliai paminima tolerancijos diena, organizuojama smagi akcija „Atšvaitai“. Žiema taip pat turtinga renginiais: bendruomenę į mokyklą sukviečia jaukus adventinis gerumo vakaras ir linksmi kalėdiniai renginiai. Meilę savo kraštui, savo kalbai ir kultūrai ugdo renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybei: bendruomenės tarmių vakaras, saviraiškos diena ir kt. Pavasarį visi laukia tradicinės Bendruomenės dienos mokykloje. Tai išskirtinė diena, kuriai visa bendruomenė ruošiasi ypatingai. Bendruomenės dieną netradicines pamokas veda buvę mokiniai ir mokytojai, vyksta mokinių ir mokytojų, tėvų ir senelių, kitų mikrorajono gyventojų tautodailės darbų paroda – turgelis, per pertraukas skamba mokinių dainos, šokdinami visi, kas užeina į mokyklą. Svečiai tradiciškai vaišinami mokytojų „firminiais“ pyragais.

Jau keletą metų mokyklos aplinką puošiame savo rankomis užaugintomis gėlėmis. 1–10 klasių mokiniai, dar už lango gulint sniegui, ima sėti, vėliau prižiūri ir puoselėja gėlių daigus savo klasėse ir kabinetuose. Gegužę organizuojama smagi ir prasminga akcija, kai skambant muzikai daugiau nei septyni šimtai daigų ( šalavijų, petunijų, gvaizdūnių, serenčių, saulėgrąžų...) pasodinami mokyklos gėlynuose.

Didžiuojamės savo gamtosauginės ir sportinės veiklos tradicijomis: mokykla eilę metų dalyvauja gamtosauginiuose projektuose, organizuoja viso mikrorajono gyventojams „Miško šventę“ bei kitus renginius, skatinančius sveiką gyvenseną, meilę savo aplinkai. Jau aštuonis kartus mūsų jaunieji gamtosaugininkai iškovojo mokyklai „Žaliąją vėliavą“.

Mokykla turi gilias sporto tradicijas, yra paruošusi ne vieną puikų sportininką. Jau 21 metai kiekvieną rudenį visus sukviečia „Olimpinio rudens“ šventė, o pavasarį 17 – tą kartą Daugėlių šeimas suburs tradicinė „Tai bent šeimynėlė“. Džiaugiamės, kad šiais metais mokykla vėl išrinkta ir apdovanota kaip SPORTIŠKIAUSIA LIETUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA.

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Daiva Daujotienė

Peržiūros: 3339

Istorija

Daugėlių pagrindinė mokykla išaugo iš Kuršėnų pradinės mokyklos, kuri priklausė Kuršėnų vaikų globos namams. Pirmasis jos mokytojas buvo E. Lapas, vėliau tapęs direktoriumi, antroji – Juozapavičiūtė. Didėjant vaikų skaičiui, tuometinė Vaikų globos namų direktorė T. Betlinskienė pasirūpino, kad būtų pastatytas naujas pastatas.

1955 m. atidaryta septynmetė mokykla. Jai vadovavo direktorė V. Bražienė, vėliau J. Jurgaitis. 1962 m. mokykla reorganizuota į aštuonmetę. Apie 20 metų vaikai mokėsi toje žalioje medinėje mokykloje pušyne.

Plečiantis Daugėlių gyvenvietei, nutarta statyti naują mokyklą, ir 1964 m. rugsėjį į klases ji pakvietė 365 vaikus. 1967 m. jai buvo suteiktas vidurinės mokyklos statusas. Mokinių skaičius išaugo iki 651, teko dirbti dviem pamainomis. Tai paskatino 1968 m. pastatyti priestatą. Pakito ir pavadinimas – tapo Kuršėnų 2–ąja vidurine mokykla. Vienu metu mokinių skaičius buvo išaugęs iki 960 mokinių, klasėse mokėsi net po 42 mokinius.

Nuo 1975 m. rugsėjo mokyklai pradėjo vadovauti direktorius V. Šimkus. Vėliau jį keitė I. Morkuvienė, J. Bartkevičienė. Aštuntasis dešimtmetis buvo garsus didžiausiu abiturientų skaičiumi, savu estradiniu ansambliu, orientacinio sporto pergalėmis.


Devintajame dešimtmetyje mokykla vis dar turėjo turtingą ir dosnų rėmėją - Daugėlių statybinių medžiagų kombinatą, kurio dėka mokiniai ir mokytojai keliavo po įvairias šalis. 1996 m. mokykloje įvyko didelės permainos: kultūros namai, kuriuose buvo rengiamos įvairios šventės, koncertai bei rodomi filmai, perduoti mokykai.


Pasikeitė ir mokyklos pavadinimas – Kuršėnų 2-oji pavadinta Daugėlių vidurine mokykla. 1998–1999 m. m. – jubiliejiniai: išleista 30-oji abiturientų laida, mokykla atšventė 55–uosius metus ir ... gautas pirmas kompiuteris!


Kitas dešimtmetis mokyklai atnešė ir gražių, ir liūdnų permainų. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Daugėliuose sumažėjo mokinių skaičius, ir 2008 m. mokykla reorganizuota į pagrindinę. Bet mokyklos gyvenimas nenutrūko: ji gražėjo, tobulėjo, turtėjo. Kabinetai buvo aprūpinti naujais baldais, technologinėmis priemonėmis, įrengtos 2 kompiuterių klasės, modernizuota biblioteka bei mokytojų kambarys. Kieme įrengtas mažasis stadionas. Ir pats mokyklos pastatas renovuotas: uždengtas naujas stogas, sudėti plastikiniai langai, įrengta moderni virtuvė su didele valgyklos sale, šiuolaikiškai sutvarkyti tualetai.


2013 m. vėl nauji pokyčiai mokykloje: direktore tapo L. Damkienė. Kūrybingų vadovų ir darbštaus kolektyvo dėka mokykla tęsia senąsias ir kuria naujas tradicijas. Ji ir toliau išlieka kultūriniu Daugėlių mikrorajono centru: čia vykstančiuose renginiuose dalyvauja ne tik bendruomenės nariai, bet ir tėvai, seneliai, gyventojai. Didžiuojamės savo mokykla, jos mokytojais ir laimėjimais. Mokykla garsi gamtosauginės ir sportinės veiklos tradicijomis bei pasiekimais.


Jau 21 metai kiekvieną rudenį visus sukviečia „Olimpinis ruduo“, o pavasarį – „Tai bent šeimynėlė“ šventės. 2014 m. III–ąjį kartą mokykla buvo išrinkta ir apdovanota kaip sportiškiausia Lietuvos pagrindinė mokykla.


Eilę metų mokykla dalyvauja gamtosauginiuose projektuose, organizuoja Daugėlių gyventojams „Miško šventę“ bei kitus renginius, skatinančius sveiką gyvenseną, meilę savo aplinkai. Jaunieji gamtosaugininkai net devynis kartus iškovojo mokyklai „Žaliąją vėliavą“.


Penktą kartą „Saugaus eismo“ būrelis rajoninėse ir regioninėse šviesoforo varžybose užėmė I–ąją vietą.


2014–2015 m. m. mokykloje mokosi 246 mokiniai, dirba 33 mokytojai. Jų tarpe – 6 mokytojai, baigę šią mokyklą ir vėl sugrįžę į ją. Tai A. Sirvydienė, A. Startienė ir V. Mačiulienė, L. Lukšaitė, R. Poškienė, A. Reutienė, I. Vijūnienė, D. Grubliauskienė. Raštinės vedėja V. Norvaišienė taip pat buvo šios mokyklos abiturientė.


Po pamokų mokiniams veiklos netrūksta: veikia 20 neformaliojo ugdymo būrelių, kuriuose jie tobulina žinias bei įgyja naujų kūrybinių, meninių įgūdžių, lavina kūną. Galime pasidžiaugti, kad šiemet šoka beveik visa mokykla. Turime ne tik šokių būrelius pradinukams ir vyresniesiems, bet ir šokių modulius. Charizmatiška šokių mokytoja Roberta Šliogerytė sugeba įtraukti ir uždegti visus: nuo pradinukų iki dešimtokų.


Praėję metai mokyklai buvo ypatingi – bendruomenė paminėjo mokyklos 70–ies metų jubiliejų. Ta proga kiemelyje pastatyta ir atidaryta mokyklos simbolio „Pelėdžiuko“ skulptūra.

 

Peržiūros: 3991

Mokyklos vizija, misija

MOKYKLOS VIZIJA

 
Demokratiška ir moderni mokykla, atvira pozityviai kaitai, mokytojai – nuolat tobulėjantys, auginantys kiekvieną mokinį sėkmei pagal jo gebėjimus.

 

MOKYKLOS MISIJA

 
Tai mokykla, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, asmeninės karjeros planavimo pradmenis, puoselėjanti sveiką gyvenseną bei ugdanti savarankišką, veiklų ir atsakingą žmogų.

 

MOKYKLOS FILOSOFIJA 
                     
„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“. (L. A. Seneka)

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

 
1. Atsakomybė už savo veiksmus.

2. Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujovėms.

 

Peržiūros: 3830

Žinios apie mokyklą

Mokyklos buveinė – Daugėlių g. 86, Kuršėnai, 80224 Šiaulių rajonas.

Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ugdymo.

Mokymo formos ir būdai:

                     mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi;

                     mokymo proceso organizavimo būdai – individualus, kasdienis, nuotolinis.

Mokykla vykdo formaliojo švietimo: pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio ugdymo, pagrindinio, pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programas.

 

Peržiūros: 3846

Daugiau straipsnių...

  1. Mokytojai
  2. Parama mokyklai (2%)