Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Pradžia

Mokinių pavėžėjimas

Peržiūros: 2313

Tikslas, uždaviniai

TIKSLAS

    Sudaryti sąlygas visybiškam asmenybės augimui, gerinant ugdymo(si) kokybę pagal mokinių gebėjimus.

UŽDAVINIAI

    1. Parinkti ugdymo turinį, mokymo priemones, metodus, padedančius sėkmingai mokytis;

    2. Siekti saviraiškaus ir atsakingo visų bendruomenės narių dalyvavimo mokyklos gyvenime.

Peržiūros: 3238

Pamokų laikas

 


Pirma pamoka

8.00–8.45

Antra pamoka

8.55–9.40

Trečia pamoka

9.55–10.40

Ketvirta pamoka

11.00–11.45

Penkta pamoka

12.05–12.50

Šešta pamoka

13.00–13.45

Septinta pamoka

13.55–14.40

Aštunta pamoka

14.45–15.30

Devinta pamoka

15.30–16.15

Dešimta pamoka

16.15–17.00

Peržiūros: 4077