Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Pradžia

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
      pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
      kitos švietimo veiklos rūšys:
             pradinis ugdymas, kodas 85.20;
             sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
             kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
             kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
             švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
       kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
       nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

Peržiūros: 87

Teisinė informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 

LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS BENDROSIOS UGDYMO PROGRAMOS IR PLANAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

 

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.

 

Peržiūros: 618

Darbo apmokėjimo tvarka

Peržiūros: 26

Apie biblioteką

Mokyklos biblioteka – bendruomenės informacijos centras, galimybė turiningai praleisti laisvalaikį, gilinti žinias, susirasti informaciją.

Biblioteka siekia patenkinti bendruomenės narių skaitymo poreikius aprūpindama tiek grožine, tiek metodine literatūra. Bibliotekos fondas kryptingai komplektuojamas. Nuolat atnaujinamas vadovėlių fondas, mokiniai aprūpinami naujausia mokomąja literatūra.

Bibliotekoje yra sudarytos sąlygos mokytojų ir mokinių savarankiškam darbui, įrengtos trys kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos informacijos paieškai, apdorojimui, projektų rengimui.
Biblioteka ir toliau tęs pagrindinę misiją – skatins bendruomenę skaityti. Toliau kaupiamas metodinės literatūros fondas, skirtas pedagogų tobulinimuisi.

KASDIENINĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS BIBLIOTEKOS LANKYTOJAMS:
• pagalba mokiniams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti;
• informacijos paieška pagal mokytojų bei mokinių užklausas, pasitelkiant turimus informacijos šaltinius;
• informavimas apie naujai gautus leidinius;
• rekomenduojamų mokiniams skaityti knygų sąrašų sudarymas;
• mokinių konsultavimas kaip naudotis visais galimais informacijos šaltiniais.

BIBLIOTEKOS DARBO GRAFIKAS

Peržiūros: 97

DUOMENŲ APSAUGA

Peržiūros: 694